Hotel-Anteroom-Kyoto-Japan

Hotel Anteroom旅店设计

Hotel-Anteroom-Kyoto-Japan-02

Hotel-Anteroom-Kyoto-Japan-03

Hotel-Anteroom-Kyoto-Japan-04

Hotel-Anteroom-Kyoto-Japan-05

Hotel-Anteroom-Kyoto-Japan-06

Hotel-Anteroom-Kyoto-Japan-07

Hotel-Anteroom-Kyoto-Japan-08

Hotel-Anteroom-Kyoto-Japan-09

Hotel-Anteroom-Kyoto-Japan-10

————————————————————————————————————

如果案例对你有用,不妨点个广告赞助一下小编。

也可以扫描加公众号,每天都会推送首发案例。

Race Steak House 牛排餐厅设计