Race-Steak-House-by-CDD-Guangzhou-China

Race Steak House 牛排餐厅设计

Race-Steak-House-by-CDD-Guangzhou-China-02

Race-Steak-House-by-CDD-Guangzhou-China-03

Race-Steak-House-by-CDD-Guangzhou-China-04

Race-Steak-House-by-CDD-Guangzhou-China-05

Race-Steak-House-by-CDD-Guangzhou-China-06

Race-Steak-House-by-CDD-Guangzhou-China-07

Race-Steak-House-by-CDD-Guangzhou-China-08

————————————————————————————————————

如果案例对你有用,不妨点个广告赞助一下小编。

也可以扫描加公众号,每天都会推送首发案例。

qrcode_for_gh_815a980dcac5_258